Rozsah oprávnení


Oprávnenie číslo: 0264/2/2008-TZ-S,O/OU,R,M/-Aa 2,a3,a4,b1,b2,Ba1,b1,b2,d1,d2,e1,e2,e3,e4

na činnosť: montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení v rozsahu:


Oprávnenie číslo: 1465/4/2008-PZ-O/OU,M,R/-Ag1,h,i,Bf,g1,h1,i

na činnosť: oprava a údržba, montáž do funkčného celku,rekonštrukcia plynových zariadení v rozsahu:


Osvedčenie číslo: 003 ITN 2000 TZ A Aa2,a3,a4,b1,b2, Ba1,b1,b2,d1,d2,e1,e2,e3,e4 E4

na činnosť: Odborný pracovník/A1, A2/ tlakových zariadení v rozsahu:


Osvedčenie číslo: S 2008/00907/01/EIC COO/TZ

na činnosť: Odborný pracovník TZ –odborné prehliadky a odborné skúšky,overovanie vedomostí osoby na obsluhu,opravy VTZ /§ 17 odst.3,§18 odst.4.../ v rozsahu:


Osvedčenie číslo: S 2008/00907/02/EIC COO/PZ

na činnosť: Odborný pracovník plynových zariadení –odborné prehliadky a odborné skúšky/§ 16 odst.1,vyhl.č.718/2002 Zz/,overovanie vedomostí osoby na obsluhu /§ 17 odst.3/,opravy VTZ  PZ /§18 odst.4.../ v rozsahu:


Osvedčenie číslo: S 2008/00907/03/EIC COO/PZ

na činnosť: Odborný pracovník plynových zariadení –odborné prehliadky a odborné skúšky/§ 16 odst.1,vyhl.č.718/2002 Zz/,overovanie vedomostí osoby na obsluhu /§ 17 odst.3/,opravy VTZ  PZ /§18 odst.4.../ v rozsahu: