REKONT – Spoľahlivý partner pre revízie a servis

Rekont_foto_23

REKONT

Sme REKONT, váš spoľahlivý partner pre profesionálne služby v oblasti záručných a pozáručných opráv a servisu kotlov a tlakových nádob. Tieto činnosti vykonávame nepretržite od roku 1991. S hrdosťou sa pýšime dlhoročnými skúsenosťami a špecializáciou, ktorá nám umožňuje poskytovať kvalitné služby našim klientom. Naša firma sa zaviazala k dosahovaniu excelentných výsledkov s dôrazom na spoľahlivosť a inováciu vo všetkých našich projektoch.
Sme hrdí našou prácou pre renomované spoločnosti, ako je napríklad Continental, Tepláreň P. Bystrica, Teplo GGE, čo je odrazom našej schopnosti poskytovať vynikajúce služby pre našich klientov.
Naše odborné vedomosti a oddanosť kvalite nám umožňujú prekonávať očakávania a dosahovať optimálne výsledky v každom projekte, či už ide o opravu, servis alebo zaškolenie.

Spoľahlivý partner pre revízie a opravy

tlakových a plynových zariadení

Činnosti firmy REKONT

emmanuel ikwuegbu 0 kl1BjvFc unsplash

Revízie

 

Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení tlakových a plynových zabezpečujeme 2 revíznymi technikmi v rozsahu:

Parné a horúcovodné kotly 2. až 5.triedy, nízkotlakové kotolne, tlakové nádoby, plynové spotrebiče, rozvody plynu.

V prípade zistených nedostatkov pri odborných prehliadkach Vám tieto na základe vzájomnej dohody aj odstránime. Vypracujeme Vám taktiež posúdenie celkového technického stavu kotlov a tlakových nádob s navrhnutým riešením pre ďalšiu prevádzku.

V rámci odborných prehliadok Vám zabezpečíme aj výkon Úradných skúšok vrátane prípravných prác ku Úradnej skúške.

Vykonávame taktiež meranie hrúbok ultrazvukom – UT-T. Servis

 

Vykonávame nepretržitý servis energetických zariadení. V rámci servisu Vám zabezpečíme aj opravu a nastavenie poistných ventilov s vystavením Protokolu o skúškach a Osvedčenia o poistnom ventile.
IMG_4846
IMG_4081

Opravy

 

Vykonávame opravy parných kotlov do výkonu 115 t/hod, horúcovodných a teplovodných kotlov, tlakových nádob stabilných. Sme zmluvným partnermi pre záručné a pozáručné opravy (vrátane generálnyh opráv) kotlov VIESSMANN, Fröling, WOLF, ale i ďalších kotlov Buderus, HOVAL, ČKD Dukla, Slatina. Ku opravám Vám vystavíme potrebnú technickú dokumentáciu v rozsahu podľa Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.
Školenia

 

Zabezpečíme Vám školenie a overenie vedomostí obsluhy teplovodných kotlov do výkonu 100 kW, tlakových nádob a plynu (plynový spotrebič skupiny Bh) s vystavením Dokladu o oboznámení a overení vedomostí pracovníka na samostatnú obsluhu nízkotlakových kotlov VI. triedy na pevné palivo a zemný plyn, tlakových nádob, výmenníkovej stanice zmysle § 17 odst. 3. Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Zz., Vyhl. MPSVaR SR č. 398/2013 Zz., Zák. č. 124/2006 Zz..
mr bochelly IBKyH0V3rew unsplash
IMG_6699

Montáže

 

Vykonávame montáž aj výmenu kotlov, tlakových nádob, parných rozvodov, horúcovodných a teplovodných rozvodov, rozvodov stlačeného vzduchu. Zabezpečíme Vám  montáž kotolne, výmenníkovej stanice.

Napíšte nám správu!