Firma bola založená v roku 1991 a už 18 rokov nepretržite pôsobí v českej a slovenskej energetike,kde počas tohto času získala množstvo skúseností v oblasti montáž,konštrukcií,rekonštrukcií,údržby a opráv energetických zariadení...

Zabezpečíme pre Vás:

1.     Nepretržitý servis a opravy kotlov, výmenníkových staníc,plynových zariadení,chladiacich okruhov/čpavok/ a ostatných energetických zariadení.

2.     Montáž, opravy a rekonštrukcie (vrátane generálnych opráv) parných a horúcovodných kotlov  2.3.4. a 5. triedy /do 115 ton/hodinu/.

3.     Opravy a rekonštrukcie stabilných tlakových nádob skupiny A a B .

4.     Montáže, opravy a rekonštrukcie plynových zariadení do 0,5 MW, nad 0,5 MW, rozvody plynu do 0,4 MPa,nad 0,4 MPa , znižovanie tlaku plynu do 0,4 MPa.

5.     Revízie, repasáže, opravy a prestavenie poistných ventilov s vystavením skúšobných protokolov.

6.     Odborné prehliadky kotolní, revízie, tlakové skúšky parných a horúcovodných kotlov a tlakových nádob s odstránením zistených nedostatkov.

7.     Montáž,opravy,údržba a rekonštrukcia chladiacich a mraziacich okruhov/čpavok/s množstvom chladiva  od 3 do 25 kg,nad 25 kg.

8.     Overenie vedomostí na obsluhu a opravy nízkotlakových kotolní,výmennikových staníc /§ 17 odst.3,§ 18 odst.4 vyhlášky 718/2002 Zz/

9.     Vypracovanie štúdií s realizáciou nami navrhnutých opatrení na zníženie energetických strát.

10. Poradenská a obchodná činnosť.

Naše prednosti:

Záruky, kvalita, spoľahlivosť a operatívnosť vyplývajúca z bohatých skúseností z dlhoročnej praxe v energetike a z odborných vedomostí a praxe našich pracovníkov.