Rozsah oprávnení

Sme spoločnosť so širokým portfóliom oprávnení a skúseností v oblasti revízií, opráv kotlov a tlakových nádob. Naša firma sa špecializuje na poskytovanie kvalitných a spoľahlivých služieb pre energetický sektor, a to vďaka našim odborným znalostiam a dlhoročným skúsenostiam.

Dizajn bez názvu 4

Tlakové zariadenia

Oprávnenie číslo: 0264/2/2008-TZ-S,O/OU,R,M/-Aa
2,a3, a4, b1, b2, Ba1, b1, b2, d1, d2, e1, e2, e3, e4

na činnosť: montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení v rozsahu:

 

• Aa2 – Kotly parné a kvapalinové (II.trieda)

• Aa3 – Kotly parné a kvapalinové (III.trieda) 

• Aa4 – Kotly parné a kvapalinové (IV.trieda) 

• Ab1 – Tlakové nádoby stabilné (IV.trieda)

• Ab2 – Tlakové nádoby stabilné (III.trieda)

• Ba1 – Kotly s pretlakom do 0,05 Mpa vrátane (V.trieda)

• Bb1 – Tlakové nádoby stabilné (II.trieda)

• Bb2 – Tlakové nádoby stabilné (I.trieda)

• Bd1 – Potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda ( 1.trieda)

• Bd2 – Potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch (II.trieda)

• Be1 – Zariadenia zabezpečujúce prekročenie najvyššieho pretlaku

• Be2 – Zariadenia zabezpečujúce sledovanie a dodržiavanie pracovnej teploty

• Be3 – Zariadenia zabezpečujúce sledovanie úrovne hladiny

• Be4 – Zariadenia určené na automatické ovládania kotlov

 

Osvedčenie číslo: 003 ITN 2000 TZ A
Aa2, a3, a4, b1, b2, Ba1, b1,  b2, d1, d2, e1, e2, e3, e4 E4

na činnosť: Odborný pracovník/A1, A2/ tlakových zariadení v rozsahu:

 

• Kotly parné a kvapalinové (II.trieda)

• Kotly parné a kvapalinové (III.trieda)

• Kotly parné a kvapalinové (IV.trieda) 

• Tlakové nádoby stabilné (IV.trieda) 

• Tlakové nádoby stabilné (III.trieda) 

• Kotly parné a kvapalinové (V.trieda)

• Tlakové nádoby stabilné (II.trieda)

• Tlakové nádoby stabilné (I.trieda)

• Potrubné vedenia,v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda (1.trieda)

• Potrubné vedenia,v ktorých pracovnou látkou je vzduch (II.trieda)

• Bezpečnostné zariadenia zabezpečujúce prekročenie najvyššieho pretlaku

• Bezpečnostné zariadenia zabezpečujúce sledovanie a dodržiavanie pracovnej teploty

• Bezpečnostné zariadenia zabezpečujúce sledovanie úrovne hladiny

• Bezpečnostné zariadenia určené na automatické ovládanie kotlov a elektrické časti tlakových zariadení

Plynové zariadenia

Oprávnenie číslo: 1465/4/2008-PZ-O/OU,M,R/-Ag1,h,i,Bf,g1,h1,i

na činnosť: oprava a údržba, montáž do funkčného celku, rekonštrukcia plynových zariadení v rozsahu:

• Rozvod plynu s pretlakom nad 0,4 MPa

• Spotrebu plynu spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW,vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracovaní

• Chladenie a mrazenie/chladiace okruhy/ s množstvom plynu ako chladiva nad 25 kg

• Znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane

• Rozvod plynu s pretlakom plynu do 0,4 MPA vrátane

• Spotreba plynov spaľovaním s výkonom od 5 KW do 0,5 MW

• Chladenie a mrazenie/chladiace okruhy/s množstvom plynu ako chladiva od 3 kg do25 kg vrátane

Odborný pracovník tlakových zariadení

Osvedčenie číslo: S 2008/00907/02/EIC COO/PZ

na činnosť: Odborný pracovník plynových zariadení – odborné prehliadky a odborné skúšky/§

16 odst.1,vyhl.č.718/2002 Zz/,overovanie vedomostí osoby na obsluhu /§ 17 odst.3/,opravy VTZ PZ /§18 odst.4…/ v rozsahu:

• Ah,Bf,g,h

 

Osvedčenie číslo: S 2008/00907/03/EIC COO/PZ

na činnosť: Odborný pracovník plynových zariadení – odborné prehliadky a odborné skúšky/§ 16 odst.1,vyhl.č.718/2002 Zz/,overovanie vedomostí osoby na obsluhu /§ 17 odst.3/,opravy VTZ PZ /§18 odst.4…/ v rozsahu:

• Ah,Bf,g,h,i

Overenie vedomostí na opravy a prevádzku

Osvedčenie číslo: S 2008/00907/01/EIC COO/TZ

na činnosť: Odborný pracovník TZ – odborné prehliadky a odborné skúšky,overovanie vedomostí osoby na obsluhu,opravy VTZ /§ 17 odst.3,§18 odst.4…/ v rozsahu: 

• Aa3,ah,b1, b2,Ba,b1,b2,d1,d2,e1,e2,e3

 

Naša firma je hrdá na svoje bohaté oprávnenia a skúsenosti v oblasti revízií, opráv a zaúčania kotlov a tlakových nádob. Sme oddaní poskytovať vám najvyššiu kvalitu služieb a zabezpečiť, aby vaše energetické zariadenia fungovali bezchybne, spoľahlivo a v súlade s predpismi a bezpečnostnými normami.